Lääne-Viru Jäätmekeskus

Jäätmekeskuse kaalumajas on müügil puulehtede jm biolagunevate jäätmete transportimiseks                              biolagunevad kotid 80 l ja 125 l.

Hind: 80 l * 20 tk = rull, 1 rull maksab 12,00 + KM = 14,40 eurot

125 l * 10 tk = rull, 1 rull maksab 12,00 + KM = 14,40 eurot

Vanarehvide vastuvõtt Jäätmekeskuses on peatatud.

Lahtiolekuajad:

ESMASPÄEV 8.00 - 18.00

TEISIPÄEV    8.00 - 18.00

KOLMAPÄEV 8.00 - 18.00

NELJAPÄEV   8.00 - 18.00

REEDE          8.00 - 18.00

LAUPÄEV   9.00 - 17.00

Suletud pühapäeval ja riiklikel pühadel. 

 Jätame endale õiguse klienti mitte teenindada kui :

 • üleantavad jäätmed ei ole meie jäätmenimistus

 • kliendil puuduvad maksevahendid või tal puudub juhatuse liikme allkirjaga garantiikiri antud teenuse eest tasumiseks

 • on üleval varasemad võlgnevused

Jäätmekeskus kohapeal mahalaadimisteenust ei osuta.

Olme- ja ehitusjäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsorteerida, st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid: 

• pakendijäätmed
• paberi- ja papijäätmed
• elektroonikajäätmed
• ohtlikud jäätmed
• biolagunevad jäätmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääne-Viru Jäätmekeskusest

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on asutatud 6. septembril 2007. a 15 Lääne-Virumaa omavalitsuse poolt, kelleks olid Tapa vald, Kadrina vald, Haljala vald, Vihula vald, Väike-Maarja vald, Laekvere vald, Tamsalu vald, Rakke vald, Rakvere vald, Vinni vald, Sõmeru vald, Kunda linn, Rakvere linn.

Kus me asume?

 INFO jäätmete vastuvõtmisest telefonil 622 6049 või info@lvjk.ee

 INFO Rakvere linna, Vinni ja Sõmeru valla korraldatud jäätmeveo küsimustes

esmaspäevast reedeni

kell 9.00 - 17.30

telefonil 6 165 165 või klient@lvjk.ee

 

Projekti kirjeldus

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse projekt „Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine“ sai KIK-i juhatuse 23.04.2010 otsusega nr 1-25/35 Ühtekuuluvusfondi meetmest „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“ toetust.

Projekti nimetus: Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine
 
Projekti number struktuurtoetuste keskregistris:
2.1.0601.09-0003

Eelarve:Ühtekuuluvusfondi logo

Projekti kogumaksumus 60 459 966 krooni
Abikõlblikud kulud 50 542 905 krooni
sh ÜF toetus 36 105 281,67 krooni
Omafinantseering 14 437 623,33 krooni


Abikõlblikuse periood: 01.01.2010 – 31.12.2011

Loe edasi

Projekti kulg

 • Hanke läbiviimine pangalaenu taotlemiseks
  03-07.2010 
 • Hanke läbiviimine õigusteenuse osutaja leidmiseks
  01.07.2010 - 26.07.2010 
 • Õigusteenuse osutamine
  10.09.2010 - 01.11.2011 
 • Hanke läbiviimine ehitusjärelvalve teostamiseks
  30.09.2010 - 1.11.2010 
 • Hanke läbiviimine ehitaja leidmiseks
  28.09.2010 - 03.12.2010 
 • Ehitustegevuse läbiviimine jäätmekäitluskeskuse rajamiseks
  01.01.2011 - 01.11.2011 
 • Ehitusjärelvalve teostamine
  01.01.2011 - 01.12.2011 
 • Hanke läbiviimine prügipressi ostmiseks
  17.01.2011 
 • Hanke läbiviimine rataslaaduri ostmiseks
  17.01.2011 
 • Hanke läbiviimine konteinerite ostmiseks
  02.06.2011 - 28.06.2011 
 • Hanke läbiviimine inventari ostmiseks
  2011 
 • Hanke läbiviimine tänutahvlite ostmiseks
  2011