Asukoht

 

Jäätmekäitluskeskus jääb Rakvere linnast ca 1 km kaugusele kagusse. Olemasolev juurdepääsutee keskusealale saab alguse ligikaudu 1 km kaugusel edelas asuvast loode-kagu suunalisest Rakvere-Rannapungerja tugimaanteest (Rakvere linna piires tee nimetus Rägavere tee). Jäätmekäitluskeskusest kirdesse ca 50 meetri kaugusele jääb loode-kagu suunaline T5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaantee.

Jäätmekeskuse maa-alalt viib olemasolev kitsas pinnastee läbi Pagusoo krundi (katastriüksuse tunnus 90002:001:0269) Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaanteeni.