Tasuta teenused

Tasuta teenused

 

NB! Vanarehvide vastuvõtt Jäätmekeskuses peatatud.

Lääne-Viru Jäätmekeskus võtab kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid kuni 20 kg aastas vastu tasuta. Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika on võimalik tuua vastuvõtuaegadel Jäätmekeskusesse.


Jäätmekeskus võtab tasuta vastu:

- akusid ja patareisid

- eelsorteeritud pakendit

- eelsorteeritud puitu

- oksi

- metalli

- komplekseid elektroonikaseadmeid

- vanapaberit