Tavajäätmete hinnakiri

MTÜ LÄÄNE-VIRU JÄÄTMEKESKUS JÄÄTMETE VASTUVÕTUHINNAD

NimetusKoodÜhik

Hind

k/m-ta

Hind

 k/m-ga

Oksad, risu170201-1tonn0,000,00
Puit (eelsorteeritud)170201-2tonn0,000,00
Töödeldud puit (liimitud, lakitud, värvitud jne, mööblidetailid)20 03 07tonn68,5082,20
Kännud170201-3tonn55,0066,00
Tekstiil20 01 10tonn80,0096,00
Koldetuhk, räbu ja katlatolm19 01tonn80,0096,00
Raud ja teras17 04 05tonn0,00 0,00
Puhtad ja eelsorteeritud pakendid15 01-1tonn0,000,00
Vanarehvid16 01 03tonn100,00120,00
Autolammutuspraht16 01 18tonn80,0096,00
Klaas20 01 02tonn55,0066,00
Plast, kile17 02 03tonn55,0066,00
Kattepinnas17 05 04tonn15,0018,00
Kivid, betoonitükid kuni 0,5m17 01 01tonn27,0032,40
Kipsipõhised ehitusmaterjalid17 08 02tonn68,5082,20
Ehitus- ja lammutuspraht17 09 04tonn68,5082,20
Papp, paber, kartong20 01 01tonn0,000,00
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, saepuru20 02 01tonn30,0036,00
Olmejäätmed20 03 01tonn68,5082,20
Suurjäätmed (mööbel)20 03 07tonn68,5082,20
Sorteerimata jäätmed170904-4tonn100,00120,00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid170605*tonn68,5082,20
Elektri- ja elektroonikaseadmed200135-1tonn0,000,00

Elektri- ja elektroonikaseadmed

(mittekomplektsed)

200135-2tonn80,0096,00
Kaalumisteenus**  6,00 7,20

  * ohtlikud jäätmed

** ei lisandu jäätmete toomisel ja nende kaalumisel