Rakvere linn

  Sisene e-teenindusse   

 

Elektroonilise taotluse saab esitada e-teenindusest

OLULINE INFO ISETEENINDUSE KASUTAMISEL!

"Jäätmetekkekoha ehitise liigi" valiku tegemise järel vajutage klaviatuurilt F5 (refresh) ning pärast lehe uuenemist jätkake taotluse täitmist.

 

Rakvere linna hinnakiri alates 01.03.2017

Info biojäätmete kogumise kohta (vene keeles).

Jäätmeveo lepingu sõlmimiseks täida taotlus siin...

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saada meiliaadressile klient at lvjk dot ee

Vormi salvestamiseks koos sisestatud andmete säilimisega vajate programmi Adobe Reader viimast versiooni Version XI (http://get.adobe.com/reader/). 

 

Korraldatud jäätmeveo lepingu tüüptingimused 

 Korraldatud jäätmeveost võib taotleda Rakvere Linnavalitsuselt vabastust juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.Taotlus esitada Rakvere Linnavalitsusele aadressil Tallinna tn 5, Rakvere 44306 või e-posti aadressile linnavalitsus@rakvere.ee

Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat Lääne-Viru Jäätmekeskusega jäätmeveo lepingu sõlmimiseks. Ühismahuti kasutamise kokkulepe tuleb esitada Jäätmekeskusele.

 Jäätmemahutite mõõdud

 

Rakvere linnas hakkab kehtima korraldatud jäätmevedu

http://lvjk.ee/uudised/