Sõmeru vald

  Sisene e-teenindusse   

 Elektroonilise taotluse saab esitada e-teenindusest

OLULINE INFO ISETEENINDUSE KASUTAMISEL!                            "Jäätmetekkekoha ehitise liigi" valiku tegemise järel vajutage klaviatuurilt F5 (refresh) ning pärast lehe uuenemist jätkake taotluse täitmist.

Info telefonil 6 165 165

Sõmeru valla hinnakiri kehtib alates 01.05.2015

Jäätmeveo lepingu sõlmimiseks täida taotlus siin...

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saada meiliaadressile klient at lvjk dot ee

Vormi salvestamiseks koos sisestatud andmete säilimisega vajate programmi Adobe Reader viimast versiooni Version XI (http://get.adobe.com/reader/). 

Teavituskiri

Korraldatud jäätmeveo lepingu tüüptingimused 

Jäätmemahuti kasutusjuhend

Jäätmemahutite mõõdud

Sõmeru valla jäätmehoolduseeskiri JHE