Vinni vald

  Sisene e-teenindusse   

Elektroonilise taotluse saab esitada e-teenindusest

OLULINE INFO ISETEENINDUSE KASUTAMISEL!

"Jäätmetekkekoha ehitise liigi" valiku tegemise järel vajutage klaviatuurilt F5 (refresh) ning pärast lehe uuenemist jätkake taotluse täitmist.

Hinnakiri Vinni vallas alates 02.02.2015

Hinnakiri Vinni vallas

 Jäätmemahutite mõõdud

Taotlus prügivedu Vinni - täidetav

Vormi salvestamiseks koos sisestatud andmete säilimisega vajate programmi Adobe Reader viimast versiooni Version XI (http://get.adobe.com/reader/).

lisa1 lepingu tüüptingimused - Vinni vald

Vinni valla Jäätmehoolduseeskiri

Vinni_JHE