RAHASTATUD PROJEKTID

Ehitusjäätmete ringlusseandmisvõimaluste parandamine Lääne-Virumaal

 

2019.aastal Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (ERDF) kaasrahastusega elluviidava projektiga „Ehitusjäätmete ringlusseandmisvõimaluste parandamine Lääne-Virumaal“ luuakse tingimused Lääne-Viru Jäätmekeskuses vastuvõetavate ehitusjäätmete koguste suurendamiseks Lääne-Virumaa elanikelt, asutustelt ja parandatakse jäätmete sorteerimistingimuste parandamise kaudu kokku kogutud ehitusjäätmete ringlusseandmist. Luuakse tingimused vanarehvide vastuvõtuks Lääne-Viru Jäätmekeskuses ning samuti nende ringlusseandmiseks. Eeldatavalt suureneb projekti tulemusena 5 aasta jooksul peale projekti tegevuste elluviimist ringlusseantavate ehitusjäätmete kogus keskmiselt 1718,11 t võrra aastas
Projektiga ehitatakse Lääne-Viru Jäätmekeskusesse ehitusjäätmete sorteerimisväljak ning soetatakse ja paigadatakse ehitusjäätmete ringlusseandmise kvaliteeti parandav taristu. Projekti tegevuste abikõlbulike kulude eelarve on 258 187,45 € ning ERDF toetuse summa on 193 640,59 €.